Long COVID en ziekteverzuim

Long COVID en ziekteverzuim

Alhoewel iedereen wel een beetje klaar is met Corona en alles wat daar omheen hangt, willen wij toch nog een keer aandacht besteden aan Long COVID. Welke impact heeft het op uw werknemer, welke invloed heeft het op het ziekteverzuim en hoe gaat het UWV hier mee om?

Long COVID

De naam Long Covid doet misschien vermoeden dat het om de longen gaat, maar long staat in dit geval voor langdurig. De pandemie beheerst nu al bijna 2 jaar de wereld en toch is er nog veel onbekend over het virus zelf, maar ook over de gevolgen. Feit is dat veel mensen kampen met Long COVID klachten. Deze klachten komen niet alleen voor bij ouderen of mensen die in het ziekenhuis hebben gelegen of mensen met een verhoogd BMI of astma. In de praktijk blijkt dat iedereen die Corona heeft gehad, met Long COVID klachten kan kampen.

De klachten

Mensen met Long COVID kunnen de volgende klachten hebben:

  • vermoeidheid
  • kortademigheid
  • pijn op de borst
  • spierpijn
  • hoofdpijn
  • hartkloppingen
  • aanhoudende verhoging
  • langdurig verlies van reukvermogen
  • depressie of concentratie problemen.

De aard en ernst van deze klachten verschillen per persoon en zijn daarbij zeer grillig. Op het ene moment zijn de klachten nauwelijks aanwezig en het volgende moment zijn ervaren mensen ze in alle hevigheid. Dit maakt het voor de betreffende persoon, maar ook voor zijn/haar (werk)omgeving lastig om te accepteren en ermee om te gaan.

Long COVID en ziekteverzuim

Ook wij hebben inmiddels de nodige ervaringen opgedaan rondom Long COVID. Medewerkers worden ziekgemeld met Corona en in een aantal gevallen, anders dan gedacht en verwacht, niet na een dikke week beter gemeld. De restklachten houden aan en kunnen zelfs erger worden in de loop der tijd. Voor medewerkers met Long Covid klachten maakt het UWV geen uitzondering. Dat betekent dat de Wet verbetering Poortwachter op normale wijze moet worden opgevolgd met periodieke bezoeken aan de bedrijfsarts, maar ook het inzetten van een Arbeidsdeskundig onderzoek en indien nodig het opstarten van een Spoor 2 traject.

Wanneer het niet lukt om binnen de gestelde termijn volledig te herstellen moet er uiteindelijk een WIA uitkering worden aangevraagd. Is de Wet verbetering Poortwachter volgens het UWV niet op de juiste wijze opgevolgd, wordt er ook bij Long COVID een loonsanctie opgelegd.

Impact van Long COVID

Voor een aantal mensen met Long COVID klachten, geldt dat zij nooit meer de oude worden. Dit heeft grote impact op hun “zijn” en hun leven. Accepteren dat niet alles meer vanzelfsprekend is, of kan, is moeilijk en lukt soms niet. In de afgelopen periode zijn er revalidatieprogramma’s ontwikkelt waarbij niet alleen aan het fysieke herstel wordt gewerkt, maar waarbij er ook aan de mentale klachten wordt gewerkt.

Indirecte gevolgen

Als gevolg van de pandemie is de reguliere zorg onder grote druk komen te staan en zelfs diverse malen uitgesteld. Ook dit heeft gevolgen (gehad) voor het ziekteverzuim. Denk aan uitgestelde operaties waardoor mensen langer ziek zijn dan onder normale omstandigheden. Helaas zijn mensen hier in de afgelopen periode met regelmaat mee geconfronteerd. Ook in deze situaties maakt het UWV geen uitzonderingen en dient de Wet verbetering Poortwachter volgens de reguliere regels te worden opgevolgd. In de praktijk leidt dit wel eens tot onbegrip en wil men liever wachten op de (uitgestelde) operatie en het herstel.

Alhoewel op dit moment de wereld weer een beetje opengaat en we moeten leren leven en omgaan met Corona, zullen we nog wel enige tijd met Long COVID geconfronteerd blijven.

Vragen over dit onderwerp?

Laat het Werkverzuim weten door contact met ons op te nemen.

Lees ook:

Deel dit artikel

Facebook
Twitter
LinkedIn