Risico-inventarisatie en -evaluatie (RI&E)

RI&E

Op grond van de Arbowet bent u, wanneer u personeel heeft, verplicht een Risico-inventarisatie en -evaluatie te hebben. Een RI&E moet altijd actueel zijn en dient een plan van aanpak te bevatten. In het plan van aanpak wordt het volgende opgenomen:

  • Alle uit het werk voortkomende risico’s betreffende veiligheid, gezondheid en welzijn
  • Een prioriteitenlijst inzake de ernst van de geconstateerde risico’s.
  • Een opgave van maatregelen die nodig zijn ter verbetering van de arbeidsomstandigheden binnen het bedrijf.

U kunt een RI&E zelf uitvoeren of laten uitvoeren door een professional. Voert u deze zelf uit en heeft u meer dan 25 werknemers in dienst? Dan bent u wettelijk verplicht de RI&E te laten toetsen door een professional.

Wanneer de RI&E wordt uitgevoerd door een professional dan is de toetsing inbegrepen. De uitvoering van de RI&E bevat de volgende onderdelen:

  • bedrijfsbezoek door deskundig adviseur;
  • het houden van interviews met medewerkers op diverse niveaus;
  • het bezichtigen van het kantoor, werkplaats, magazijn en andere relevante werkplekken;
  • het opstellen van een praktische rapportage door adviseur met plan van aanpak;
  • de RI&E laten toetsen volgens de wettelijke verplichting door een erkende kerndeskundige.

Heeft u vragen over uw RI&E, wilt u uw eigen RI&E laten toetsen of wilt u er juist één laten opstellen? Neem dan contact op met ons zodat wij u verder kunnen helpen.