Compensatie transitievergoeding

Transitievergoeding

Wanneer uw werknemer 2 jaar of langer ziek is, mag u de arbeidsovereenkomst beëindigen. Uw werknemer kan dan recht hebben op een transitievergoeding. Vanaf 1 april 2020 kunt u als werkgever compensatie aanvragen voor de door u betaalde vergoeding. Dit kan ook met terugwerkende kracht bij dienstverbanden die op of na 1 juli 2015 zijn beëindigd.

Voorwaarden voor het aanvragen van de compensatie

 • De arbeidsovereenkomst is (gedeeltelijk) beëindigd wegen langdurige ziekte
 • De werknemer was bij het eindigen van het dienstverband nog ziek
 • U betaalde uw werknemer een transitievergoeding

Heeft uw werknemer een vervroegde IVA uitkering gekregen? Ook dan kunt u compensatie aanvragen als aan bovenstaande voorwaarden is voldaan.

Hoe hoog is de compensatie transitievergoeding?

De compensatie is meestal lager dan de vergoeding die u betaald heeft. Oorzaak hiervan kan zijn:

 • Er is een lagere transitievergoeding afgesproken dan in de wet staat. Dan is de compensatie niet hoger dan de door werknemer en werkgever afgesproken vergoeding.
 • Dat er meer is betaald dan het wettelijke maximum. De compensatie kan niet hoger zijn dan dit maximumbedrag. Behalve als het jaarsalaris van de werknemer hoger was dan dit bedrag.
 • Omdat opgebouwde transitievergoeding over de periode van onvoldoende re-integratie-inspanningen (loonsanctie) niet wordt vergoed.
 • Omdat wettelijke rente niet wordt gecompenseerd, ook niet bij betalingen in termijnen.
 • Omdat de werkgeverspremies niet worden vergoed.

Tot wanneer kan de compensatie worden aangevraagd?

Dit is afhankelijk van het moment van betaling van de transitievergoeding.

 • Is de transitievergoeding volledig betaald voor 1 april 2020? Dan kunt u uw aanvraag doen tot en met 30 september 2020.
 • Is de transitievergoeding volledig betaald op of na 1 april 2020? Dan moet u uw aanvraag doen binnen 6 maanden nadat u de transitievergoeding heeft betaald.

Hoe vraagt u compensatie aan?

Via het werkgeversportaal van het UWV. Van belang is dat u over E-herkenning beschikt. Naast het aanvraagformulier ontvang het UWV nog graag de volgende informatie:

 • dat er een arbeidsovereenkomst was;
 • wat de duur van de arbeidsovereenkomst was;
 • dat de werknemer ziek uit dienst is gegaan;
 • op welke datum de 104 weken ziekte is bereikt;
 • dat er een transitievergoeding is betaald;
 • hoe de transitievergoeding is berekend.

Tevens dienen er een aantal verplichte documenten te worden aangeleverd. Het gaat om:

 • De arbeidsovereenkomst.
 • Bewijs van einde van de arbeidsovereenkomst.
 • Uw berekening van de hoogte van de transitievergoeding en loonstroken (van de maand voor de 1e ziektedag en van de maand waarin het 2e ziektejaar afliep).
 • Bewijs dat de volledige transitievergoeding betaald is en op welke datum.

Het aanvragen van de compensatie brengt het nodige werk met zich mee. Laat u hier niet door afschrikken. Het loont zeker de moeite om de compensatie aan te vragen en vanzelfsprekend kunnen wij u hierbij van dienst zijn. Heeft u vragen, dan kunt u deze gerust aan ons stellen. Neem hiervoor contact met ons op.

Lees ook:

Deel dit artikel

Facebook
Twitter
LinkedIn